Video Demokrati

I Norge kan vi si det vi mener uten å være redd for å bli straffet for det.
I Norge kan vi si det vi mener uten å være redd for å bli straffet.

Demokrati og ytringsfrihet

Ordet demokrati kommer fra de greske ordene «demo» og «kratos». «Demo» betyr folk og «kratos» betyr styre. Demokrati betyr kort og godt folkestyre. Demokrati er en styreform der folket velger hvem som skal styre landet. Her i Norge velger vi representanter som skal bestemme på vegne av oss hvert fjerde år.

Diktatur

Det motsatte av demokrati er diktatur. I et diktatur er det ofte bare en person, eller en liten gruppe, som sitter med makten. Personen som styrer kalles diktator. Diktatoren kan bestemme ting som folket ikke liker. Om noen protesterer, kan de bli straffet for det. 

Ytringsfrihet

I demokratiske land kan folket si fra hvis de er uenige med de som styrer. Her i Norge kan vi si det vi mener uten å være redd for å bli straffet for det. Det kalles ytringsfrihet, og det står i grunnloven at det skal være ytringsfrihet i Norge. Ingen skal altså straffes for ytringer, men det finnes grenser for hva som er lov å si. Det for eksempel ulovlig å hetse andre. (Artikkelen fortsetter under bildet.)

De demonstrere mot regjeringens ulvepolitikk. Foto: TV 2

Halvparten uten ytringsfrihet

Ytringsfrihet er en menneskerett. Likevel er det ikke alle som har ytringsfrihet. Omkring halvparten av verdens befolkning lever i samfunn med ingen eller lite ytringsfrihet. Der er det de som bestemmer som avgjør hva som er lov å si og ikke. De kontrollerer også hva aviser, tv, radio og internett kan presentere. Det kaller vi sensur.

Frihet og likhet

Det er stor frihet i demokratiske samfunn. Innbyggerne kan for eksempel være med i de organisasjonene og foreningene de vil. Alle som bor i landet blir behandlet likt. Lovene gjelder for eksempel for alle innbyggerne. Om noen blir tatt for å ha gjort noe ulovlig, har de rett til å forklare seg og bli hørt før de blir dømt. Domstolen må også følge loven for å dømme noen.

Oppgaver:

  • Finn noen synonym til ordet ytring.
  • Hva er forskjellen på å leve i et demokrati og i et diktatur? Hva er sensur? 
  • Selv om vi har ytringsfrihet, er det ikke lov å si absolutt alt. Hvilke begrensninger er det i ytringsfriheten i Norge?