Video Hva er kommunestyre- og fylkestingsvalg?

Høsten 2019 er det lokalvalg. Da er det ikke stortingspolitikerne vi stemmer på, men lokalpolitikere fra hele Norge. I denne filmen får du en grunnleggende innføring!

Hva er kommunestyre- og fylkestingsvalg?

Hvert fjerde år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.
Mange kaller det bare for kommunevalg eller lokalvalg.

Ved dette valget handler det ikke om politikerne som jobber på Stortinget, eller dem som er i regjeringen. De jobber med politikken som gjelder for hele Norge.

De man stemmer på denne gangen er lokalpolitikere som kommer fra der du bor. Det kan for eksempel være en lærer, en snekker, en bonde eller en advokat som er medlem i et politisk parti. Mange har altså en vanlig jobb i tillegg til å være politikere. I lokalvalg kan også grupper med mennesker som ikke er medlem av et politisk parti stille til valg.

Vi som bor i Norge tilhører alle en kommune og et fylke.
Fra 01. januar 2020 er det 356 kommuner og 11 fylker i Norge.
Fylkessammenslåingen har ført til mye debatt og mange nyhetssaker. Slik som her på TV 2 Nyhetene.

Valget handler om hvem som skal bestemme i kommunen og fylket du bor i.
Det er mange ting i nærmiljøet ditt som bestemmes av lokalpolitikerne.
Er det viktigst å få bygget en ny skole?
Bør kommunen pusse opp idrettsanlegget, eller bygge en ny og tryggere skolevei? Mange har lyst på en scene til teater, dans og konserter, men har kommunen nok penger til det?

Om en kommune bør bygge en ny treningshall er en sak som kommunestyret skal avgjøre.

Etter valget får politikere fra partiene som får flest stemmer plass i noe som heter kommunestyret. Det er kommunestyret som tar avgjørelsene. Sjefen i kommunestyret er ordføreren, som ofte kommer fra partiet som får flest stemmer. Ordførerne er lett gjenkjennelige på grunn av ordførerkjedene sine!
Hvor mange ordførere tror du det er i Norge fra 01. januar 2020?