Video Kommunens rolle

Vi er alle avhengige av mange av tjenestene kommunen tilbyr. Vet du hvilke?

Kommunens oppgaver

Alle nordmenn bor i en kommune. Fra 01. januar 2020 er det 356 kommuner i Norge. Tidligere var det mange flere, men de siste årene har en del små kommuner blitt slått sammen. Kommunene er ulike i størrelse og folketall. I Oslo kommune, den mest folkerike, bor det omtrent 680 000 mennesker. I over halvparten av de 356 kommunene er det færre enn 5000 innbyggere.

Mange av de tjenestene vi bruker i hverdagen er det kommunen som står for.
Gjennom livet er vi avhengig av kommunen mange ganger.
Babyen i magen har sitt første møte med kommunen allerede før han blir født. Kommunen har også ansvar for barnehagene og skolene helt opp til videregående.

Ferske tall fra SSB viser at folketallet faller i nær halvparten av kommunene. Befolkningsveksten skjer først og fremst i kommuner som har mer enn 20 000 innbyggere. Hva er grunnen til det, tror du?

Kommunen har blant annet ansvar for skolene. Hva ville du endret på din skole?


Ikke alle nordmenn er født i Norge. Når flyktninger får lov til å bli boende i Norge, får de oppholdstillatelse. I starten trenger de mye hjelp fra kommunen de bor i.
Kommunen skal hjelpe dem å finne et sted å bo, lære norsk og lære hvordan det er å bo i Norge, finne barnehageplass eller skole til barna.

Kommunen er også en arbeidsplass. Kommunens ansatte jobber blant annet på barneskolen og ungdomsskolen, biblioteket, sykehjemmet, legevakten og helsestasjonen. De passer på at du har rent vann i springen, at søppelet ditt blir hentet og at veiene blir brøytet når det snør.

Norskopplæring for flyktninger

Hvem bestemmer i kommunen?

Kommunen bestemmer over mange av de nære sakene som er viktige for hverdagen vår, og det er politikerne i kommunestyret som styrer kommunen. De skal legge planer for hvor de ønsker butikker, boliger, veier og parker. De skal også bestemme hvordan kommunens penger skal brukes. Pengene kommer fra skatter og avgifter som innbyggerne og bedriftene i kommunen betaler, og fra tilskudd fra staten. Alle kommunens oppgaver koster penger, og hvis de bruker mindre penger på noe, kan de bruke mer på noe annet. Da må de prioritere. Kanskje er det bare nok penger til å pusse opp enten skolen eller sykehjemmet 

Kommunen har også ansvar for boliger. Her er et område med hus i Stavanger. Hvordan ser det ut der du bor?