Video Norges fylker

Etter at Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ble slått sammen til ett fylke i 2018, er det 18 fylker i Norge. I 2020 blir det flere endringer.

Norges fylker 

Vi som bor i Norge tilhører alle en kommune og et fylke. 
Fra 01. januar 2020 er det 356 kommuner og 11 fylker i Norge. Frem til da er det 18 fylker i Norge.

  • Hvilken kommune tilhører du i dag? 
  • Skal kommunen din slås sammen med andre kommuner?
  • Hvilket fylke tilhører du?
  • Hva skal fylket ditt hete fra 01.01.2020?

Les mer om de nye fylkene i artikkelen Nye fylker på regjeringen.no