Video Færre fylker fra 2020

Det skjer store endringer på det norske fylkeskartet. Fra 2020 kommer det vi kjenner til som fylker å hete regioner.

Norges fylker 

Det er 11 fylker i Norge. I denne filmen får du oversikt over fylkessammenslåingene og nye de fylkesnavnene.
Les mer om de nye fylkene i artikkelen Nye fylker på regjeringen.no