Video Elevkanalen: Norges geografi

Norge er et lite land i verden, du ha kanskje hørt det før? Denne temasendingen tar for seg noen av de viktigste trekkene ved norsk geografi.

Norge i verden og på kartet

Målet med sendingen er å gi elevene innblikk i de viktigste trekkene ved norsk geografi. I tillegg håper vi at sendingen kan bidra til å vekke interessen for å bruke kart og andre nettressurser til å orientere seg både i eget nærmiljø, i Norge og i verden.