Video Fylkeskommunen

Fylkeskommunen er nivået mellom stat og kommune. Finn ut mer om hvordan fylkeskommunen er organisert og hvilke oppgaver den har.

Ord og uttrykk du møter i dette kapittelet 

  • Fylkeskommune
  • Fylkesting
  • Lokaldemokrati
  • Fylkesutvalg
  • Lokalt selvstyre 
  • Fylkesordfører