Video Partiene

Vi deler partiene inn i grupper etter hva de står for: de sosialistiske partiene, sentrumspartiene og de borgerlige partiene.

De politiske partiene har ulike meninger om hvordan samfunnet bør styres.

Partiene

Hvorfor har vi en venstre- og høyreside i politikken? Satt på spissen kan vi si at partiene til venstre vil at staten skal være aktiv, og ha en aktiv rolle i rettferdig fordeling av godene i samfunnet. Partiene til høyre mener at staten bør være mer tilbaketrukket, at markedet gjennom fri konkurranse skal ha større plass, og at enkeltmenneskenes egne valgmuligheter må sikres.

De sosialistiske partiene hører til venstresiden, og de borgerlige på høyresiden. I midten finner vi sentrumspartiene. De mest populære partiene er Arbeiderpartiet og Høyre.

Her kan du ta TV 2 Nyhetenes partitest

Prøv også Valgomaten som er utviklet av blant annet VG.

Her kan du prøve deg på NRKs Valgomat 2019.

Les også: «Partienes historie» ( tv2.no, 07.07.17)

Sosialistisk Venstreparti (SV) er et parti som vil at alle skal ha de samme mulighetene, uavhengig av bakgrunn. De vil at de rikeste skal betale mer skatt, og jobber for at de som har minst skal få mer støtte av staten. Partiet er også veldig opptatt av klima og naturvern, og vil kutte klimautslippene med 50 prosent innen 2030.

Arbeiderpartiet (Ap)  er Norges største parti. Arbeid for alle er partiets viktigste sak. De jobber med å gjøre miljøet vårt mindre forurenset, men er samtidig opptatt av olje og gass i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Senterpartiet (Sp) er et sentrumsparti som er opptatt av områdene utenfor de store byene. De synes at det er viktig å fokusere på landbruk og produksjon av mat. Partiet vil ikke at det skal være stor forskjell mellom fattig og rik, og mellom de som bor i by og land.

Rødt (R) er et sosialistisk parti som er plassert ytterst til venstre i norsk politikk. Partiet vil skape et klasseløst samfunn. De ønsker sterk statlig styring og rettferdig fordeling av godene. Rødt vil ha 30-timers arbeidsuke, jobber for likelønn og arbeidernes rettigheter. Kamp mot undertrykking, krig og rasisme står også sentralt i partiets program.  

Miljøpartiet De Grønne (MDG) et parti som hovedsakelig er opptatt av klima, naturvern og miljø. De vil fjerne olje- og gassnæringen i Norge i løpet av 15 år. Partiet ønsker å kutte ned klimautslippene, og vil satse på jernbane, sykkel og miljøvennlige biler. 

Venstre (V) har stort fokus på enkeltmennesket, men er samtidig opptatt av staten skal hjelpe alle. Et av Venstres viktigste saker er skole, men  vil også jobbe for at vi blir mer miljøvennlige. Partiet vil verne Lofoten, Senja og Vesterålen mot oljeutvinning.

Kristelig Folkeparti (KrF) er et parti som bygger på kristne verdier. Partiet har stor fokus på menneskeverd, men er også opptatt av klima-, miljø- og naturvern. Partiet står sterkest på sør- og Vestlandet og blant eldre velgere.

 Høyre (H) er et parti som ikke ønsker at staten skal ha en stor rolle. De vil derfor ha lavere skatter og privatisering.  Partiet vil at alle skal ha like muligheter til å lykkes, ved å legge til rette for at alle får en god utdannelse, med muligheter for å skaffe seg gode jobber. Høyre er åpen for oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Fremskrittspartiet (Frp)  er et parti som er opptatt av at innbyggerne har sterke rettigheter. De er kritiske til innvandring fordi de mener at det kan skape utfordringer. Partier er skeptiske til at mennesker kan påvirke klimaet på en skadelig måte. De ønsker at Norge skal fortsette med oljevirksomheten som før. Frp er også kritisk til skatter og avgifter.