Video Resultater fra kommunevalget 2019

Det er morgen 10. september og nesten alle stemmesedlene rundt om i Norge er talt opp. Se valgresultatene oppsummert på to minutter.

Valgresultater 2019 

Arbeiderpartiet gjør sitt dårligste kommunevalg noensinne. Høyre går også mye tilbake. Senterpartiet og MDG er valgets store vinnere.

9. september begynte valgfunksjonærer landet rundt å telle opp alle stemmene.
Det ble tidlig klart at Arbeiderpartiet faller kraftig, det blir sterke resultater for Sp, MDG, Rødt og SV og tilbakegang for de borgerlige partiene Høyre, Frp, KrF og V. Folkeaksjonen nei til mer bompenger gjør det sterkt i storbyene, spesielt i Bergen hvor de er neste like store som Ap og H.

Her kan sjekke valgresultatene

 

Nasjonalt valgresultat - oppsummert

  • Arbeiderpartiet er fortsatt landets største parti, men gjør sitt dårligste valg siden 1925.
  • Høyre er landets neste største parti, men gjør det også svakere enn ved forrige valg.
  • Senterpartiet er landets tredje største parti, og øker sin oppslutning mest av alle siden forrige valg.
  • Fremskrittspartiet gjør et dårlig valg og går tilbake siden forrige valg.
  • Miljøpartiet De Grønne er landets femte største parti og gjør brakvalg i blant annet Oslo og Bergen.
  • Sosialistisk Venstreparti gjør et godt valg og får flere stemmer enn ved forrige valg.
  • Rødt får omtrent dobbelt så stor oppslutning som ved forrige valg.
  • Kristelig Folkeparti gjør et svakt valg og får lavere oppslutning enn sist.
  • Venstre gjør et svakt valg og går enda mer tilbake enn Krf.
  • Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger får omtrent 3,5 prosent av stemmen på landsbasis, og gjør et brakvalg i Bergen.

Samlet sett går venstresiden i norsk politikk Sp, MDG, Ap, SV og Rødt frem, og høyresiden med Høyre, Frp, KrF og Venstre tilbake ved årets valg. Det er viktig å huske på at resultatet i din hjemkommune kan være ganske annerledes enn det nasjonale resultatet. Det kan og være andre partisamarbeid enn de som preger politikken nasjonalt.

 

Hva handler valget om?

Kommunevalg: Det skal velges representanter til 356 kommune- og bystyrer. Høsten 2019 er det 422 kommune- og bystyrer, men fra 1. januar 2010 slår flere kommuner seg sammen og vi vil ha 356 kommuner.

Fylkestingsvalg: Det skal velges representanter til 10 fylkesting. Fylke og region er det samme. I dag er det 18 fylkesting, men flere fylker slår seg sammen 1. januar 2020 som følge av regionreformen.