Ditt valg 2019 er en læringsressurs for elever som vil lære mer om hvordan Norges fylker og kommuner styres. Her finner du videoer som tar for seg aktuelle problemstillinger, og tekster og oppgaver til hvert tema.

Ditt valg 2019 er en læringsressurs for elever som vil lære mer om hvordan Norge styres. Her finner du videoer som tar for seg aktuelle problemstillinger, og tekster og oppgaver til hvert tema.

Bak Ditt valg 2019 står Mediekompasset (Mediebedriftenes Landsforening) og TV 2 Skole.

Gratis tilgang

Lærere kan bruke Feide til å logge på. Slik får du tilgang til beskrivelse av undervisningsoppleggene og fasit til Kahoot. Har du ikke Feide-pålogg, kan du få brukernavn og passord tilsendt ved å ta kontakt med pia.nordberg@tv2.no.

Å ha en mening krever involvering og kunnskap. Mediebransjen ønsker å være en god kilde til å forstå det som skjer i Norge og verden i dag. Vi er opptatt av å verne om demokrati, ytringsfrihet, kildekritikk og god journalistikk.

Mediekompasset utgir læringsressursen om Stortings- og Sametingsvalget med ønske om at flest mulig blir engasjerte mediebrukere med god kritisk sans.

Samfunnsfag og norsk

Læringsressursen er utviklet for å treffe kompetansemål i følgende fag:

  • Samfunnsfag for mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående   
  • Norsk for mellomtrinn, ungdomtrinn og videregående   

Bilder er, hvis ikke annet er nevnt, hentet fra Getty Images.

Ved embedding av videoer skal det merkes på følgende måte: 
«Kilde: Dittvalg2019.no. Produsert av TV 2 Skole for Mediebedriftenes Landsforening».

Vi vil gjerne høre fra deg om du har innspill til hvordan vi kan gjøre læringsressursen enda bedre.    

Med vennlig hilsen, 

Veslemøy Rysstad
Prosjektleder, Mediebedriftenes Landsforening
vr@mediebedriftene.no

Håvard Vatn
Prosjektleder, TV 2 Skole   
Hva@tv2.no

En stemmeseddel er på vei ned i urnen. Foto: Tore Fjeld / Kommunal- og moderniseringsdepartementet