«Skolen skal legges ned!»

 Det er politikerne i kommunestyret som bestemmer hvor skolene i kommunen skal ligge.  Noen ganger velger de å legge ned en skole.

Gruppeoppgave:

 1. Let i media etter en skole som er truet av nedleggelse. 
  Hva er politikernes argumenter for og imot? 
  Skriv en liste med argumenter.

 2. Har elever på skolen uttalt seg til media om saken? 
  Hva er deres argumenter?

 3. Diskuter: Hva mener dere? 
  Når er det riktig å legge ned en skole?

«Min drømmefritidsklubb»

 Individuell oppgave

Se for deg at du har mulighet til å være med på å utvikle en fritidsklubb i ditt nabolag.

 1. Beskriv fritidsklubben. Du kan for eksempel bruke følgende stikkord: aktiviteter og tilbud, størrelse på bygningen, interiør, arrangementer og målgruppe
 1. Hva ville du kalt fritidsklubben?
 1. Se for deg at du skal overtale kommunestyre til å bygge fritidsklubben. Skriv et brev der du presenter dine hovedargumenter.
 1. Sett dere i grupper og diskuter deres forslag