Forslag til undervisningsopplegg:

 1. Se sendingen sammen.
 2. La elevene gjøre én eller flere av øvingsoppgavene. Disse kan løses individuelt eller i grupper.
 3. Avslutt med kahoot felles i klassen.

OPPGAVER:

I sendingen lærte du om viktige kjennetegn ved Norges geografi og hvor du kan finne ting på kartet. Nå er det på tide at du får prøve deg selv. Norge er delt opp i 18 fylker. Bruk  www.norgeskart.no til å finne ut:

 • hvilket fylke som er Norges nordligste
 • hvilket fylke som er Norges sørligste
 • hvilket fylke i Norge som er størst i areal
 • hvilket fylke i Norge som er minst i areal

Hvert fylke er delt inn i kommuner. Hvilken kommune bor du i?

 • Bruk norgeskart.no til å finne ut hvor i Norge din hjemkommune ligger. Ligger den i øst, vest, nord, sør eller midt i Norge?
 • Bruk din hjemkommunes hjemmeside eller andre sider på internett til å finne ut følgende:
 • hvor mange innbyggere det bor i kommunen
 • kommunens areal
 • den høyeste toppen i kommunen
 • Bruk Store norske leksikon til å finne ut hvor mange kommuner det finnes i Norge, og hvorfor det er færre kommuner i 2018 enn det var i 2017.

I sendingen lærte du at Norge har verdens nest lengste kystlinje. Omtrent 75 prosent av Norges befolkning bor langs kysten. Mye av det Norge tjener penger på, er knyttet til kyst og sjø.

 • Hvorfor ble Norges kystlinje lengre i 2011?
 • Nevn tre næringer knyttet til kyst og sjø som Norge tjener penger på.