Videoen "Maktfordeling" gjør greie for ideen bak maktfordelingsprinsippet og de tre statsmaktene i Norge. Oppgavene til Stortinget, regjeringen og domstolene blir gjennomgått. Elevene får også vite hvorfor pressen kalles den fjerde statsmakt. 

Forslag til spørsmål

  • Hva er meningen med å dele makten i tre: storting, regjering og domstolene? Forklar hvordan dette kan hindre maktmisbruk.
  • Synes dere at mediene lever opp til kallenavnet "den fjerde statsmakt"? 
  • Dersom du selv fikk bestemme, hvilke lover eller regler vil du helst endre eller fjerne?
  • Dersom ønsket ditt går i oppfyllelse, får det konsekvenser for noen andre? På hvilken måte?